Exempel på utbildningar från "data ABC"
Tid
Grunder Avancerad Mycket avancerad
Microsoft Access databashantering 4 tim 8 tim
Vad är en relationsdatabas?
Tabeller, relationer
frågor, sql
macro
Former
Rapporter
Kopplingar till andra program och källor
Visual Basic for Applications
Internet och html
Bygg en egen applikation
Microsoft Excel spreadsheet 2 tim 4 tim
Funktioner
Visual Basic for Applications
macro
Kopplingar mellan celler, sidor och Excelfiler
Kopplingar till andra program
Rapporter
Internet och html
Bygg en egen applikation
Microsoft Word ordbehandling
Kopplingar till andra program
Rapporter
Internet och html
Skriv en egen rapport
Microsoft Visual Basic 4 tim
Visual Basic
Program kod
Funktioner
Former
Internet och html
Kompilera till en exe fil
Gör ett eget program
Andra ämne
Java
Visual C++
VB script
Java script
SQL
html
Internet
PC hårdvara 2 tim
Vi skräddarsyr utbildningar efter ert unika behov.
Dessa genomförs i hyrd kurslokal eller i era egna lokaler!
Datautbildning kräver antingen en dataprojektor, en overheadplatta, storbildsskärm eller en dator per användare (t.ex. lap-top)