Vi är specialiserade på olika dataverktyg för administration, databaser, ekonomi, analys, optimering, rapportering m.m. för små och medelstora företag. 

Som varuprov distribuerar vi egna "freeware" PC-program som alla får använda och sprida helt fritt. Vissa av programmen är öppna så att koden kan ändras och anpassas för egna behov.  Listan kommer att kontinuerligt utvidgas med flera program. Alla program är testade och garanterat fria från virus, spam och liknande dumheter. Vi ger ingen fri support för gratisprogram men offererar gärna support eller egna anpassningar,tillägg eller kopplingar till andra program och databaser.

1. Redovisning

hämta redovisningABC.exe

Alla verksamheter, även enmansföretag, måste ha ett administrativt- eller redovisningsprogram i datorn för att slippa sitta och räkna manuellt! Med ett program blir lönsamhet, kassaflöde, budgets, lager, avskrivningar, moms, skatt, redovisning och deklaration en barnlek.

Detta program kräver och är byggt i Microsoft-Access 2000. Det hanterar redovisning, verifikationer, moms, inventarier, lager, budgets, körjournaler, flera rapporter m.m.  och kan hantera projekt och flera olika verksamheter.

Ni kan själv lätt anpassa kontotyperna så att det passar alla typer av verksamheter. Programmet kräver inga specialkunskaper i redovisning. För Windows 95, 98, ME, XP, Vista, 7, NT, 2000, 2003, Vista, 8 eller 10.

Inga begränsningar i antal poster eller år. Saknar ni MS-Access2000 kan vi mot liten ersättning per post skicka en komplett installations'CD med en legal MS-Access runtime version.

2. Tidsrapportering

hämta tidsredovisningABC.xls

Alla konsultverksamheter måste ha ett verktyg för att registrera, administrera och rapportera använd tid per person, kund eller projekt. Detta program klarar att hantera också stora bolag. Inga begränsningar i antal poster eller år. Denna freeware har dock vissa begränsningar för mer kvalificerade uppgifter, men ni klarar er säkert länge med programmets basfunktioner. 

Detta program 1121KB stort kräver och är byggt i Microsoft-Excel 2002. Programmet kräver inga specialkunskaper eller utbildning. För Windows 95, 98, ME, XP, Vista, 7, NT, 2000, 2003, Vista, 8 eller 10.

Vi kan anpassa det efter också speciella och unika behov, liksom att koppla det till ert befintliga administrativa system.

3. Julspelet

hämta julspeletABC.zip

Alla vill vara lediga till årets största helg - julen. Här har ni en julklapp ifrån oss - ett julspel där ni i datorn kan simulera ett tärningsspel där den som slår en 6:a får ta en julklapp.

När speltiden är slut så öppnar alla de klappar de har fått behålla. Naturligtvis finns det en specialfunktion för den som vill kunna slå fler 6:or än vad slumpgeneratorn genererar. Det kan vara att fuska, men hur ni gör får ni lista ut själv. Programmet har en logg- och en statistikfunktion! Detta program 1337KB stort och är byggt i VC++. För Windows 95 till 10.

4. Fakturering

hämta faktureringABC.zip

Att utfärda professionella fakturor har alla behov av då och då. Här utnyttjas VBA i MS-Excel för att generera fakturor.

Många funktioner som påminnelsefaktura med kravtext, krediteringar och rabatter. Allt sparas i loggar för full spårbarhet och senare åtkomst.

 

5. Spelbandit

hämta banditABC.zip

Leka och spela behöver vi ibland! Här är en liten enarmad bandit.

Skrivet i Visual C++ för den spelsugne Windowsanvändaren.

 

6. BackUp

hämta backupABC.xls

Att enkelt kunna göra en backup är ett baskrav för varje datoranvändare. Här kan ni valfritt välja bibliotek eller filer och sedan backup spara på valfritt ställe, ofta CD, USB-minne, egen extern hårddisk, annan dator eller i molnet. Allt går lätt att backup-återställa.

Skrivet i VBA i MS-Excel krävs att MS-Excel finns på Windows-datorn.

 

7. Soduko

hämta sudokuABC.xls

Ett program som lätt knäcker ALLA Soduku oberoende av svårighetsgrad! Programmet är färdigt sedan fler år och vi lägger ner det på webben för nedladdning inom kort.

Skrivet i VBA för MS-Excel krävs det att MS-Excel finns installerat på Windows-datorn.

 

8. Lotto

hämta lottoABC.xls

Ett program som genererar Lottorader och räknar ut sannolikheten för vinst! Programmet är färdigt sedan fler år och vi lägger ner det på webben för nedladdning inom kort.

Skrivet i VBA i MS-Excel krävs att MS-Excel finns på Windows-datorn.

 

9. File Split

hämta filesplitABC.zip

Ett program som delar upp filer i flera med kryptering! Programmet som är färdigt gör dina hemliga datauppgifter så säkra som det är möjligt. Att knäcka en enskild fil är i praktiken omöjligt! Programmet är färdigt och vi kommer lägga ner det på webben för fri nedladdning. Alla typer av filer krypteras binärt.

Skrivet i C++ för Windows-datorn.

 

10. Bokföring

hämta excel_bokforing.exe

Alla verksamheter, även enmansföretag, måste ha ett bokföringsprogram i datorn för att slippa sitta och räkna manuellt! Med ett program blir ordningen god och deklaration och moms en barnlek.

Detta program kräver och är byggt i Microsoft-Excel. Det hanterar redovisning, verifikationer, moms, flera rapporter m.m.  och kan hantera projekt och flera olika personer och verksamheter.

Ni kan själv lätt anpassa kontotyperna så att det passar alla typer av verksamheter. Programmet kräver inga specialkunskaper i redovisning. För Windows 95, 98, ME, XP, Vista, 7, NT, 2000, 2003, Vista, 8 eller 9.

Inga praktiska begränsningar i antal poster eller år. Behöver inte senare Excel än 2000. Skrivet med VBA-kod.

 

11. Fler gratis- eller freewareprogram kommer inom kort

Dessa program är oftast självuppackande. Ni laddar ner programmen genom att klicka på respektive program(ftp)länk. Sedan kör ni program-filen som packar upp programmet på er egen dator. För att kunna köra program med t.ex. VBA-kod så måste ni ställa in säkerhetsnivån att tillåta att köra eller aktivera dessa rutiner.

 Zip-filer innehåller flera filer, inklusive hjälpfil och är självuppackande. Exe-filerna är däremot körbara direkt. Xls-filerna kräver att MS-Excel 2003 eller senare. Finns installationsrutin startas denna med install.bat eller install.exe. Vissa program består av en enda programfil medan andra har kompletta installationsrutiner med manualer, hjälpfiler, registerändringar och genvägar. Vissa program är öppna så att ni fritt kan både läsa och ändra bakomliggande programkod! Programmen uppdateras i mån av tid till nya versioner av Windows-OS.

Windows, Excel, Access är registrerade varumärke från Microsoft. All utveckling sker normalt med hjälp av Microsoft's utvecklingsverktyg. (VBA anger Visual Basic för Applications). ABC står för Analysi&Business Control vilket är ett registrerat företagsnamn.

Ni loggar in i alla våra freeware med "ABC" (obs STORA tecken). Ni kan i programmen ändra till eget password. 

Vi önskar er stor nytta och mycken glädje!

För offert mejla oss på:  info@dataabc.se