Exempel på tjänster Data ABC i Skåne åtar sig:

DATA ABC - Tjänster
Vi tar på oss uppdrag inom bland annat följande område
Uppdragstyp Kommentar
Analyser system, behov, risker och säkerhet, kostnader m.m.
Back Up back up rutiner och återställande efter haveri
CD bränning
Felsökning
Garantiåtagande
Installation
Nätverk
Programmering egna företagsunika rutiner, tilläggsmoduler och kompletta program
Programpaket alla vanliga paket från Microsoft, Lotus, Borland, Star ... m.fl.
Programpaket gör egna kompletta företagsunika programpaket för distribution med alla filer och installationsrutiner
Reparation
Support
System
Säkerhet
Underhåll
Uppgradering
Utbildning
Uthyrning
Översyn
Destruktion vi tar hand om gammal datautrustning på ett miljövänligt sätt.
 
anm! - Vi sysslar inte med spel, musik och endast undantagsvis med alster för grafisk- och filmproduktion

Länk tillbaks till Data ABC i Skåne