Snabb checklista för ökad datasäkerhet

listade utan särskild ordning

- har ANTIVIRUS program installerat

- uppdaterar virusdefinitionerna minst en gång i veckan

- har en BRANDVäGG mot Internetanslutningen

- har LöSENORD i datorns Bios

- har inloggningslösenord till datorn (Windows)

- har inloggningslösenord för nätverket

- har tillräckligt långt lösenord

- har komplext lösenord och använder alla tecken

- byter regelbundet lösenord

- förvarar inte lösenordet på en lapp i datorns närhet

- loggar alltid ut när jag lämnar datorn (även kort bortvaru)

- scannar regelbundet efter SPYWARE

- installerar bara godkända och säkra program

- installerar inte filbytes och chatt program likt ICQ

- öppnar aldrig email med bifogade filer från okända

- öppnar aldrig email med konstig rubrik

- använder endast godkända viruskontrollerade disketter

- har en första kontakt i adressboken utan angiven mailadress

- använder kryptering

- tar regelbundet backup

- förvarar backup'en i annat rum än datorn

- har gömt utrustningen för insyn utifrån

- har inte lösa disketter liggande framme

- betraktar inte datorn som ett säkert gömställe för känslig information

- besöker endast säkra Internetadresser (aldrig sex, warez och crack sidor)

- har särskilda start och virusrensningsdisketter

- vet vad och hur jag skall göra vid en misstänkt virus attack

Blev inte ALLA ikryssade har ni för dålig säkerhet - kontakta er dataansvarig eller oss på data ABC!