Enkel datasäkerhet

Kontrollera din egen datasäkerhet nu!

 

 

Hur man enkel ökar datassäkerheten!

 

Först identifierar vi riskerna.

De vanligaste riskerna idag är:

-          virus

-          spam

-          spyware

-          fishing

-          hacking

-          fria programvaror

-          olaga dataintrång

-          hårddiskhaverier

-          sabotage eller misstag av legal användare

-          stöld av utrustning

 

Virus kommer oftast in i datorsystemet via email och i undantagsfall via diskett.

Ett uppdaterat antivirusprogram stoppar de flesta kända virus. Nya slinker igenom.

öppna aldrig mail från konstiga eller okända avsändare och var speciellt försiktig med bifogade filer som kan innehålla programkod.

Kontakta ALLTID  dataansvarig eller expert innan ni chansar och öppnar ett sådant!

Virusscanna datorn regelbundet. Ha backup och speciell startdiskett för att kunna gå in  och virusrensa efter en attack.

Vid en attack stäng ALLTID av modem eller nätverksanslutningen – gärna fysiskt!

Efter en attack stäng datorn och kontakta datansvarig eller dataexpert.

Norton Symantec har bra anti-virus program.

 

Spam är olika former av massutskick som tar kraft i anspråk och har som syfte att blockera hela systemet. Ha en fysisk brandvägg eller ett brandväggsprogram som skydd.

Ett gratis enkelt brandväggsprogram är ZoneAlarm. Ett annat bra heter Jammer.

 

Fishing är olika former av mailutskick som skall lura mottagaren att ange olika uppgifter typ kontonummer, passwords och användarnamn.

 

Hacking är då obehöriga försöker ta sig in i dina system och läsa eller planteraskadlig kod och program.

 

Spyware är spionprogram som vissa Internetsidor och fria program installerar "osynligt" på datorn. Dessa är till för att sända all information ifrån ert datasystem eller för att någon skall kunna köra er dator ofta för att skada en tredje part.

Scanna och rensa datorn med ett speciellt program – t.ex. gratis AdAware.

Fria programvaror innehåller ofta spyware. Ha endast godkända program och installera inga onödiga program ens tillfälligt. Ha spel, tester och leksaker på en separat dator så riskerar ni inget.

 

Olaga intrång kan ske om någon hat tillgång till ditt användarnamn och ditt password. Namnet är ofta lätt att lista ut medan ett komplext password är knepigare. Byt password ofta och förvara inte en komihåg lapp så att någon annan hittar den.

 

Alla hårddiskar havererar till slut. Det är inte en fråga om utan när det händer! Hör ni misstänkta ljud back-up kopiera genast. Ha alltid en fungerande back-up rutin eller RAID system för att kunna återställa data.

Förvara senaste back-up på annan plats om t.ex. det skulle brinna i datorrummet.

 

Sabotage kan man aldrig förhindra men försvåra genom att t.ex. ha datorrummet alltid låst, datorer säkerhetskedjade, alltid utloggade när datorn inte används (även korta pauser!).

 

Stöld kan man inte förhindra utan endast försvåra genom att gömma så mycket ni kan för insyn utifrån. Krypterade hårddiskar kan försvåra olovlig läsning.

Märkning skadar inte.

 

Data ABC hjälper er gärna - info@dataabc.se