Exempel på några vanliga program vi har stor erfarenhet av:

Dataprogram
Vi har bland annat erfarenhet av följande programvaror/miljöer/språk
Program namn Uppgift Utvecklingspråk Språk
     
DOS operativsystem DOS Engelska
Windows 1 - 10 operativsystem   Engelska/svenska
Windows NT, 2000, 2003 operativsystem  
Microsoft server nätverk  
Linux operativsystem  
     
Microsoft Office 95 Pro   VBA
Lotus SmartSuit    
Andra Office-paket   (Java)
Word ordbehandlare  
Access databas VBA
Excel spreadsheet / kalkylark VBA
Power Point presentation VBA
Outlook email VBA
Visio strukturer och flöden VBA
Project projekthantering VBA
Publisher desktop publishing  
     
Visual Basic   VB
VC++   C++
Java   Java
html, xml, asp, sql   html, xml, asp, sql
     
Borland Netware nätverk  
     
dbase, Mysql m.fl. databaser dbase
PageMaker desktop publishing  
     
SPCS administrativa system (dbase)
Hogia administrativa system  
XOR administrativa system  
Pyramid / Unikum administrativa system  
Movex administrativa system  
Navation administrativa system  
   
Anti-Virus program virusskydd  
Brandväggar datorintrång och virusskydd  

Länk tillbaks till Data ABC i Skåne