PRISLISTA

 

Data ABC debiterar följande taxor för perioden 2016

 

 

Timdebitering specificerat: offert

(min debitering halvtimme)

Dagtaxa offert

Hårdvara kostnadspåslag netto + 25%

Reskostnad bil 50:- / mil

Hyra PC/dag enl. ök.

 

 

Om särskild överenskommelse ej träffats om annan ersättning tillämpas ovanstående taxor.

För speciella uppdrag kan annan debitering och taxa tillämpas som då alltid först skall vara överenskommen med kund.

 

 

OBS!

Det förutsätts att all information är backup sparad av kunden innan konsultarbete startar. Data ABC tar därför inget ansvar för eventuell förlust av datainformation eller för någon följdverkan härav.

 

Vid arbete med programvara hos kund förutsätts att dessa är legala och att orginalmedia (CD, diskett) kan tillhandahållas av kund.

 

Moms tillkommer på alla momspliktiga belopp.

Materialutlägg beställda av kund debiteras med verklig nettokostnad plus ett 25%-igt kostnadspåslag.

Reskostnader tillkommer alltid och debiteras per påbörjad mil.

 

 

Exempel på åtgärder med prisindikationer

 

Akut utryckning+ 1 tim

BackUp av HDD till tape, CD, ZIP drive eller annan HDD

Felsökning av PC

Installation av hårdvara

Moderkort, processorer, fläktar, bussar, minne, batteri

CD, floppy, zip diskar

PCI kort

PCMCIA, kortläsare

Installation av mjukvara

OS Windows 98 / Me / XP / NT / 2000/ 10 ca 1 - 2 tim

Microsoft Office och andra office paket ca 1 tim

Ombyggnad och uppgradering

Hårdvara

Mjukvara

Drivrutiner

Nätverk

Sammansättning av en PC utan OS ca 1 tim

Sammansättning av en PC med OS installation ca 2 tim

 

Ofta blir det fördelaktigt för kunden att debiteras timtaxa istället för en fast kostnad per åtgärd. önskar kunden offererar vi gärna fastpris eller ett timpris med kostnadstak.

Montage av hårdvara går snabbt medan mjukvaru installationen kan ta viss tid och kräva testning, anskaffande av drivrutiner och flera omstarter.