Data ABC's generella data policy efter vilken vi arbetar om inget annat överenskommits, eller se det som några goda råd (om än så självklara)!

Datorsystemet

1. Back Up spara ALLTID all information och gör det regelbundet! Gör det till en daglig rutin. Alla behöver förr eller senare back up sparad information och då är den guld värd. Egna misstag sker, en dator kan hänga sig, upphöra fungera, användas av obehörig, brinna eller bli stulen. Spara även drivrutiner till alla enheter. Bränn gärna en CD som förvaras på annan plats separat från datorn. Back Up är det viktigaste rådet av alla. Innan varje uppdrag kräver vi att kunden har gjort en backup av aktuella filer.

2. Använd endast program från säkra leverantörer och tillverkare. Undvik betaversioner. Installera endast program ni verkligen använder. Installera helst från tillverkarens orginal CD. Program nerladdade från t.ex. Internet liksom program- och/eller piratkopior innebär alltid risker. Udda och egna program skapar ofta problem vid uppgraderingar av både mjuk och/eller hårdvara. Använd endast kända seriösa leverantörer, nödvändigtvis inte stora, som finns kvar när ni senare behöver support. Ha fullständig dokumentation i egen ägo.

 3. Standardisera inom företaget eller organisationen. Underhållet och supporten blir mycket enklare. Ändra ej standard inställningar i onödan. Om ni anpassar och gör om allt kommer ni att få göra om det efter varje ominstallation. Det är dessutom lättare för andra användare att arbeta på din dator. Undvik "över"kvalificerade program som inte användaren förstår sig på - de skapar mer problem än de ger fördelar. Fungerar allt väl så tänk er för innan ni uppgraderar eller ändrar. Testa nya installationer noga i skarp miljö, alla funktioner och kopplingar, innan en generell uppgradering tillåts ske.

4. Ha alltid ett virusprogram av senaste version med UPPDATERADE virusdefinitioner! Scanna och hämta regelbundet på Internet.

6. Ha ett password både i BIOS, i operativsystemet, i programmen och i nätverket. Välj ologiska teckenkombinationer för password. Byt ofta. Tänk igenom säkerhetriskerna. Lämna ej datorn mitt i en programkörning utan att först logga ut!

7. Ordna arbetsplatsen ergonomiskt riktig. Fäst alla lösa sladdar. Tänk på skärmens placering i förhållane till infallande ljus. Anslut alltid datorerna i jordade uttag. åsk- och spänningsskydda el och tele. 

8. Stäng av datorn när ni lämnar arbetsplatsen för kvällen. Mindre brandrisk och betydligt säkrare för intrång, åsknedslag eller störning i el- och telenät. 

9. Spara ingenting på datorn som inte tål att andra läser det! Många system sparar loggfiler, tempfiler och kopior! Borttagna filer kan lätt återskapas. Skall någonting verkligen tas bort från hårddisken måste just de klustren skrivas över ca 6 gånger. Hur många vet hur man gör detta? Ett litet tips är att diskfragmentera vilket också brukar snabba upp datorn. 

10. Problem med datorn? Var lugn - nästan allt går att fixa, frågan är bara hur. Kunskap och support finns alltid att få tag på. Gör också unika startdisketter(kanske också speciella startdisketter för virusfri datorstart efter en attack) för varje dator så underlättas support och felhantering. En CD med operativsystemet behövs vid uppdatering och reparation. Gör också en speciell dos systemdiskett med nödvändiga program för uppstart och arbete med hårddiskar (command, sys, edit, fdisk, format m.fl.) samt en diskett för säker uppstart efter virusvarning.

Internet och email.

1. Betrakta allt på datorn som öppen information . Räkna med att en hacker kan läsa och kopiera allt och att denne också kan förstöra allt på din dator inklusive att plantera virus!   

2. Ha alltid både viruskontroll och en brandvägg . Ha "rena"startdisketter för säker start efter virusvarning. Utbilda så att du vet EXACT vad du ska göra, och inte göra, vid en virusvarning. Vid rätt hantering är de flesta virusattacker möjliga att stoppa.

3. öPPNA ALDRIG filer bifogade i email om ni inte SäKERT VET att filen är fri från virus. Virus infekterade filer sprids vidare via en ofta helt ovetande känd avsändare. Email programmen är största virusrisken idag. Microsofts Outlook är vanligaste programmet och därför mest missbrukat för virusspridning.

4. Ligg inte uppkopplad i onödan. Nerkopplad kan ni inte attackeras via Internet. Alla nätverk både med kabel och trådlösa kan avlyssnas!

5. Undvik "tveksamma siter" för de innebär en storsäkerhetsrisk. Cracker, varez, porr och siter från vissa domäner och stater innebär akut högrisk och är nästan en garanti för problem! Här frodas många utstuderat fräcka tricks. Mycket har dock detta drivit på utvecklingen på Internet och därmed varit till både nytta och nöje.  Att ha en separat dator enbart för Internetkommunikation är ett god lösning.

6. Använd"enkla" och rena layouter. Ha snabb- och lättlästa sidor med korta texter. Undvik stora och onödigt många bilder och animationer för de tar bara lång tid att ladda ner. Lägg inte in bakgrundsmusik på din sida. Ha hellre två små sidor än en stor! Låt läsaren starta sådana tidskrävande funktioner med separata knappar! Nätet skall vara snabbtillgängligt. 

7. Använd en anpassad säkerhetsnivå som är en lagom avvägning av risk och begränsning. Högre säkerhet innebär fler begränsningar och sämre hastighet.

8. Gör en egen länksida med de internetadresser, sidor, länkar, ftp o.s.v. ni använder regelbundet. Denna kan användas som web-läsarens hem/startsida. 

Slutord

Bli inte skrämd av alla varningar utan använd och utnyttja datorn som det nyttiga arbetssparande verktyg den är tänkt att vara!   

 

Inför enkel datasäkerhet - enkelt!

Tillbaka