Checklista

Några viktiga punkter ni bör gå igenom för att validera den grundläggande datasäkerheten på ert företag.

anm. detta är ingen komplett lista utan bara ett minimum av de punkter, utan särskild ordning, vi rekommenderar ni funderar igenom

 1. Antivirus program installerat
 2. - programmet är igång
 3. - programmet är uppdaterat med senaste virusdefinitionerna
 4. Brandvägg installerad - mjuk eller/och hårdvaru lösning
 5. - konfigurerad (inställd)
 6. Backup rutiner
 7. - läsbarhet kontrollerad
 8. - förvaras på annan plats skild från datorn
 9. Spyware program installerat
 10. - regelbundna rensningar
 11. Inga chat- och fildelningsprogram
 12. Cookies kontroll
 13. Ansvarig person utsedd
 14. Inloggnings och password system
 15. - förvaring av password!!
 16. - komplexa password
 17. - regelbundet byte av password
 18. - utloggning vid obevakade datorer (även korta pauser)
 19. Behörighet till system och program
 20. Identifiering och uppräkning av säkerhetsrisker (typ av)
 21. Riskbedömning av säkerhetsrisker (kostnader)
 22. - finns alternativa metoder vid dataavbrott
 23. Användaravtal
 24. - listning av personal med angiven behörighet
 25. - kontroll att inte obehöriga personer använder system och utrustning
 26. - regler och följder vid brott mot användar- och anställningsavtal (laga grund och risk för uppsägning)
 27. Regler och rutiner
 28. E-mail rutiner
 29. - email format (text eller html), bifogade filer
 30. Internet användning
 31. Spärrlistor (Internet och e-mail)
 32. Kontroll och rensning av olagligt material (t.ex. barnporr...)
 33. Regelbunden kontroll av regelefterlevnad och användning
 34. Privat användning av företagsdatorer
 35. Endast godkända licensierade program
 36. Förhindrande av olaglig kopiering och spridning av orginalprogram
 37. Rensning av icke godkända program
 38. Dataserver inlåst, oåtkomlig för obehöriga
 39. Inga egna disketter eller minnesstickor
 40. Inga floppy (a:) diskar
 41. Inga CD läsare
 42. Kryptering
 43. Stöld och inbrottsrisk
 44. Inga synliga datorer från fönster i bottenvåningen
 45. Inga obevakade LapTop datorer ligger framme (stöldbegärliga)
 46. Dokumentation av systemet, databaserna ...
 47. - hos er eller konsulterna, vem äger dokumentationen
 48. Användning av koder istället för klartext
 49. Kryptering av information och kommunikation
 50. UPS reservkraft vid strömavbrott
 51. Kopieringsskydd
 52. Skrivskydd
 53. Utdelning, säkra bibliotek
 54. Begränsning i tillgänglig information (för att minska risker)
 55. Regler för förvaring av olika listningar och datarapporter
 56. Arkivering av licenser, registreringsuppgifter och andra koder
 57. Arkivering av garantier på utrustning
 58. övervakningsprogram för systemutnyttjande
 59. Utrymme på diskar, rensning av systemet (temporära och gamla filer)
 60. Kontroll att olovlig "spion"utrustning inte finns
 61. System och rutin för regelbunden kompetensuppdatering av säkerhetsfrågor

 

När ni gör en genomgång av era system så rekommenderar vi att detta dokumenteras punktvis med nuvarande status, rek. och vidtagna åtgärder och ny status.

Besluta och inför samtidigt säkerhetsrutiner för framtida regelbundna kontroller och uppdateringar.

Vi hjälper er gärna i en diskussion eller med en genomgång och uppgradering av era rutiner och system.