Var inte "snåldum" eller naivt godtrogen, så här är lite att tänka på:

 

Arbetskraft behövs för att bygga. Skall man anlita seriösa väletablerade ofta lite större entreprenörer, mindre småskuttare eller utlänsk "billig" arbetskraft? Ni vill ju ändå bygga med hög kvalitet och god kostnadskontroll. Tider och överenskommelser skall hållas. Dessutom skall allt vara enligt svensk byggtradition och standard och ni skall ha en arbetsplats med god ordning som är säker och följer svenska lagar och föreskrifter.

 

Byggsektorn kan vem som helst ge sig in i utan vare sig kunskap, erfarenhet, lämplighet eller ens ett seriöst uppsåt! Även utländsk arbetskraft är vanligt idag men allt har sina risker, det har många bittert fått erfara. Eftermälena om vad som kan hända är otaliga, samtidigt som det finns många mycket duktiga, pålitliga och seriösa hantverkare. Så hur skiljer man agnarna från vetet när man har svårt kontrollera referenser, erfarenheter, kreditvärdighet, kunskaper, id-dokument .....o.s.v.? Och döm aldrig efter deras orala förmåga! Pass och ID- och registreringshandlingaran kan se hemgjorda ut och bilens registreringsplåt kan ha en lånad eller t.o.m. en handmålat nummerskylt. Mången utlänsk personal talar bara sitt egna hemspråk och hur man skall få allt att fungera med detta kommunikationhandicap är en gåta.

En del arbetar helt- eller delvis svart medan andra har egna bolag. Andra kan vara anställda av mindre och ibland oseriösa mellanhänder och förmedlare. Vanligt är att en del oseriösa erbjuder att anpassa fakturorna för att lura skattemyndigheten på moms och rotbidrag, dumma misstag som kan stå beställaren dyrt.

Hur är dessa personer försäkrade mot olycksfall, skadestånd, färdigställande och byggfel? Betalar dom svensk skatt eller är dom skattskyldiga i sitt hemland? Ni kan bli ansvarig och ersättningsskyldig för skatt och moms! Vilka leverantörskrediter har dom. Hur är förmågan att hantera kassaflödet i ett byggprojekt?

Tänk på att utländska byggare ofta är vana vid betydligt mera primitiva och andra ofta enklare metoder och standards än vi är i Sverige! Många gör sedan likadant här, som dom tycker är helt ok för så duger hemma! Låg standard gör ingen svensk beställare lycklig! Engagerar ni utländsk arbetskraft rekommenderar jag alltid att det skall finnas svensk arbetsledning! Var övertydlig, observant och klokt försiktig. Dubbelkontrollera och övervaka allt för ett byggprojekt omsätter stora summor - era pengar!.

Utländsk arbetskraft är här enbart av ett skäl - att snabbast möjligt tjäna så mycket som möjligt. Byggfusk och avgiftsfusk kan ibland innebära sparade kostnader men för vem? Det bäddar för risk för avvikelser, dolda byggfel och dåliga utförande!

När nå har fått betalt och lämnat arbetsplatsen, så har man ofta mycket svårt att tag på dom igen. Hur fungerar då garantier mot dolda byggfel och garantiåtagande?

Vilken t.ex. polsk, lettisk eller rumänsk hantverkare reser hemmifrån och hit för att på egen bekostnad fixa ett senare ett upptäckt fel - ingen!

Jag har sett byggplatser där man bor/sover över i inplastade tillfälliga utrymme, bilar, gamla husvagnar, bodar eller t.o.m. på arbetsplatsen vilket är olagligt. Utan tillgång på hygienutrymme och toalett!! Sopor och avföring hamnar i byggkontainern eller i bästa fall på granntomten.

Släpper ni in eller ger nyckel och larmkoder till vem som helst i ert hem utan kontroll? Skaffa och sätt in ett tillfälligt bygglås eller öppna själv upp. Får ni inte tillbaka en av era egna nycklar så tvingas ni byta ut hela låssystemet.

Det är inte alltid man upptäcker en stöld innan hantverkaren har fått betalt och för åkt från platsen! Efter full betalning försvinner många snabbt och hur lätt är det då inte att få med sig lite extra verktyg och annat stöldbegärligt. En person kan försvinna över svenska gränsen innan man ens upptäckt att dom lämnat byggplatsen.

Kunskap om något stöldbegärligt kan lätt berättas vidare till mindre nogräknade! Tyvärr finns det knappt en enda byggarbetsplats som inte råkat ut för stöld av både verktyg och byggmaterial.

Många kan man inte kommunicera med, hur skall dom då kunna förstå eller läsa vad man vill ha och menar, beskriver, beställer och betalar eller t.o.m. varnar för?

Många lycksökare har ingen byggutbildning alls och har i hemlandet sysslat med någonting helt annat. Hur kan en lantarbetardräng bli ett byggproffs genom att bara resa in i ett annat land? Jag har själv fått anvisat arbetskraft som senare visade sig inte kunna läsa! Höll ritningarna upp och ned och förstod ingenting, kände inte igen något av vårt material - allt blev fel, fick rivas och göras om!

Jag har t.o.m. en gång haft "arbetsovillig" personal som så fort man krävde någonting insats av dom, så tag dom helt sonika fram bönemattan och fick då inte störas!

Ha ALLTID en svensk arbetsledare registrerad åtkomlig företagare som ansvarig för alla arbete. Det är lättare att åka till Svedala och vänta ut hantverkaren än att åka till Gdansk och kanske riskera bli hotad, nedslagen och rånad!

Hur skulle du reagera om det på sena kvällen eller natten plötsligt står ett antal icke svensktalande personer hotfullt bankande på din dörr krävande mer pengar för nägonting dom säger sig ha utfört?

Anlita aldrig någon du inte senare kan hantera som din fiende (bittra tvister om mycket stora belopp är inte ovanliga i byggbranschen!) Svarta betalningar, stölder, fusk och rena bedrägerier är vanligt! Det är stora pengar som omsättes även för små aktörer i byggbranschen.

Hur tror ni kvalitetspolicy, miljöpolicy, säkerhetspolicy tillämpas på en sådan här byggplats. Räkna inte med att det finns svensk myndighet eller fackförening som utför minsta kontroll.

Gissa hur en oseriös gör om det saknas en nödvändig och viktig detalj. Inte vet dom var och hur man får tag i delen, inte har man konto eller kredit hos leverantören! Ingen känner man som kan hjälpa till. Jo man fuskar ihop det och döljer bristen, i hopp om att det inte skall upptäckas, innan det är för sent! Har man ingen rostfri skruv som föreskrivet, så slår man i en rostig begagnad spik istället.

Jag är verkligen inte rasist eller negativ till utländs arbetskraft, ej heller negativ mot andra med tveksam byggbakgrund, men jag har själv sett och uppleft så mycket negativt och vet hur illa det fungerar på många arbetsplatser! Jag har t.o.m. sett personer skadas livshotande och endast fått en klapp på axeln och snabbaste(och billigaste) enkelbiljett hem!

Men tro nu inte det är en garanti för att slippa problem, bara för att entreprenören är svensk!

Var kritisk, ha en mycket god och tät byggkontroll, teckna egen extra försäkring, betala själv in skatt och se till att alla förhållande blir lagliga!

 

Om säkerhet kan det sägas mycket men lagar skall följas även om det kostar. Följ säkerhetsföreskrifter och gällande skyddskrav. En olycka eller skada kostar alltid oerhört mycket mer.!

 

Byggplatser ligger ofta på platser som nattetid är helt utan uppsikt!

Mycket även kostsamt byggmaterial förvaras utomhus utan skydd, lås och bevakning.

Stölder på byggplatser är mera regel än undantag!

Byggmaterial kan ha stort värde (värmepannor, vitvaror, köksinredningar, golv)

Proffesionella byggverktyg och maskiner är dyra, attraktiva, lättillgripna och lätta att sälja vidare.

Det finns personal som tipsar andra om var, när och hur det finns stöldvärt gods att tillgripa. Det är inte ovanligt att t.ex. vitvaror, snickerier, fönster och dörrar, brukar försvinna samma natt som dom har levererats! Förvara inget attraktivt utomhus och lås helst in det i en kontainer, om dom nu inte tar hela byggboden eller kontainern med innehåll!

 

Välj alltid en entreprenör som du antas kan komma överens med även om det handlar om tråkiga kostsamma eftermäle.

Ingen entreprenör eller byggare gillar att i efterhand reparera utan ersättning eller att stå för stora okalkylerade kostnader om man inte är extremt seriös. Det är ofta lättare att gå i konkurs än att rätta till ett kostsamt fel! Efter en konkurs så blir allting riktigt komplicerat.

 

Betala aldrig i förskott eller för mer än du fått levererat!

Acceptera aldrig framtunga betalningsplaner (ett vanligt trick från alla husleverantörer)

Tänk på att en seriös entreprenör måste ha god kassa och kreditvärdighet, annars kan dom inte beställa något byggnadsmaterial ej heller betala löner till sina anställda.

Håll alltid inne betalning (10%) som täcker åtgärdande av eventuella/funna fel tills projektet är helt kontrollerat, godkänt och avslutat.

 

Besiktningsman, KA och egenkontroll fungerar inte och garantera absolut inte att det sker en kontroll värd namnet. Ha alltid tillgång till egna kontrollanter som ni själv letat upp och anlitat! Om leverantören ordnat någon besiktningsman eller KA så är dessa alltid ekonomiskt beroende av leverantören, inte av er. Vems ärende tror ni att dom går?

Entreprenörer skall via egenkontroll kontrollera att eget arbete har blivit riktigt utfört. Det fungerar aldrig utan en kontroll värd namnet måste utföras av en annan person fri från nära relationer till entreprenören.

Tänk på att kommuner och byggnadsnämnder inte utför några kontroller av själva bygget, endast av de handlingar KA lämnar in? Även banken betalar ut från kreditiven utan att kontrollera att en full leverans verkligen har skett.

 

Tänk på att om ni kommer att kräva ersättning från ett försäkringsbolag så krävs det att regler och föreskrifter följts och att det finns tydlig dokumentation!

 

Att ta hand om bygg- och rivningsavfall är idag dyrt. Se därför till att allt separeras och att omhändertagandet dokumenteras(och sparas).

 

Regn, vatten och fukt är byggets största risk. Det går inte att helt undvika att viss fukt kommer in under byggnationens gång. Tänk därför på att all byggnation skall uttorkas vilket kräver värme som sker med el och är en kostnad beställaren oftast skall stå för! Tillåt aldrig att en husresning med fuktkänsliga byggnadsdelar får ske i hällande regnväder och rusk!

 

Svamp och mögel skall inte få finnas i nya hus. Alla sådana skador skall bytas ut och ersättas med oskadat material.

 

Lufttätt önskar man att huset skall bli. Acceptera inte byggslarv i skarvar eller tätande detaljer. Att efterlaga med tape är godkänt men hur länge sitter tejpen kvar? Det skall vara hela oskadade hela folier med så få lagningar och skarvar som möjligt.

 

Vind och storm är vi relativt förskonade ifrån i Sverige. Men det blåser bra då och då. Ett hus skall byggas så att det utan problem klarar även extrem belastning av nederbörd, vind och snö både efter och under byggnationen.

Se till att alla byggnadsdelar som t.ex. tak och utstickande delar verkligen är förankrade i byggnadsstommen, så att de tål extrem belastning. Spika eller skruva fast fler takpannor än vad som norm och montageanvisning kräver. Förstärk så att vikten från snötyngder i svackor och fickor verkligen kan tas upp. Ha fasta stegar på tak så att ni riskfritt kan rensa tak under isigaste förhållande.

 

Vatten är inget vi vill ha in okontrollerat. Grundlägg därför på en säker nivå. Lita inte på kommunen utan hör med äldre boende på platsen. Har vattnet stått högt en gång för länge sedan så kommer detta att garanterat hända igen! Sedan har vi att ta hänsyn till klimatförändringar med stigande vattennivåer. Bygger ni under grundvattennivå så se till att tillgång till reservpump som inte är eldriven (strömmen kan ha störts ut). Ha luckor så att ni kan stänga till och minska inflödet. Ha inga känsliga inventarier eller installationer i osäkra riskfyllda utrymme.

 

Kvalitet vill vi ha men är ibland kostsam och svårt att både uppnå och avtala och senare även att kontrollera och bedöma. Speciell dold kvalitet måste kontrolleras kontinuerligt under byggets gång. Avtala att inget får byggas in och döljas utan att tillfälle till avsyning, kontroll och godkännande har skett.

 

Sluttid måste innehållas. Tider är lätta att lova men svåra att hålla, så se till att ha mycket höga vite vid försening!!

 

Klagomål måste alltid ske skriftligt, utan undantag. Det gör all senare kontroll och reglering oändligt mycket lättare. Hamnar ni i domstol, vilket inte är något att vara rädd för, så har parten med skriftlig bevisning en enorm fördel. Tänk också på att domstolar har en tendens att gå den svagare tillmötes, så det ligger i båda parters intresse att allt finns skrivet. Då finns förutsättningar att skipa rättvisa. Var juste och försök verkligen komma överens utan att gå till domstol. Bråka inte om småsaker och principer! Det är billigare, snabbare och ni blir av med den för båda parter tråkiga och kostsamma tvisten!

 

Och slutligen. Det är få byggprojekt som stannat vid kalkylerad kostnad. Det tillkommer ALLTID kostnader som ni inte räknat med. Dolda brister, tillägg, ändringar, olämpligt väder och sena leveranser - allt kostar! Så för att sova lungt räkna med 10% högre totalkostnad kontra budgeterad.