För mer information eller bokning av uppdrag kontakta Stefan på Fa Bygging via email:

bygg@dataabc.se

Vi utför bland annat följande byggrelaterade konsultuppdrag:

- thermofotografering med värmekamera

- hjälp med värmedeklaration, energiberäkning

- rådgivning, besiktningar

 

Värmekamera är ett perfekt instrument för att finna även dolda brister i isolering, olika läckage, dragning av golvvärmerör, överbelastningar i elutrustning, fukt mm

Värmefotograferingen avrapporteras alltid med ett särskilt protokoll med bilder.

 

I samband med värmefotograferingen kan vi mot särskild beställning även göra åtgärdsförslag på vad som kan och bör åtgärdas för att åtgärda funna brister och minska energiförbrukningen.

 

Från 2008-12-31 är det obligatoriskt att göra en energideklaration i samband med försäljning av byggnader. Detta gäller även enskilda villor.

 

Varför vänta, spara energi redan nu! Vi verkar i hela Skåne.

Vi använder oss av Fluke utrustning för thermofotografering.

 

 

Vi utför Värmefotografering