Exempel på några av alla de tjänster vi utför:

 

-         all byggnadsadministration

-         totalprojektering

-         entreprenadupphandling

-         ritningar

-         beräkningar och konstruktion

-         kalkyler

-         mängdning

-         besiktningar

-         kvalitetskontroll

-         rädgivning

-         juridisk entreprenadrådgivning