Om öppna spisar och eldstäder.

--

Installera endast "godkända" spisar och kaminer som är avsedda för den användning som är aktuell.

Gör inga egna konstruktioner utan använd bara original delar om ni nu inte är mycket kunnig i ämnet.

Installera och följ noga installationsanvisningarna.

Efter färdig installation SKALL skorstensfejarmästaren (sotaren) kontrollera och godkänna installationen innan ni får lov att elda.

Använd sedan kaminen på avsett sätt. En dekorationskamin klarar inte att eldas kontinuerligt!

Vid hetseldning uppstår extremt höga temperaturer, kanske högre än vad installationen är designad för.

Lämna inte en fullt brinnande kamin utan tillsyn.

Kontrollera följande:

- att inre rökkanalen är tät

- att inre rökkanalen inte ligger för nära brännbara delar, ofta krävs minst 100mm

- att det finns strålningsskydd mellan kaminen och omkringliggande byggnadsdelar

- att det finns gnistskydd under eldningsöppningar

Förvara inte brännbart material, papper och ved, för nära kaminen.

Ha alltid en kontrollerad eldsläckare och brandvarnare i närheten. Ha också en vedtång tillhands så att ni kan hantera utfallande brinnande ved.

En brandfilt är bra att ha för att dämpa tilluften om man fått en skorstensbrand. En godkänd släckare skall också finnas.

men

Trots alla varningar så rekommenderar jag starkt ALLA villaägare att ha kamin som komplement till det ordinarie uppvärmningssystemet. Kostnaden för en kamininstallation återbetalas i både höjt husvärde och lägre uppvärmingskostnader, inte mysfaktorn att förglömma.

Och om el- eller värmeleveranserna skulle störas ut då känns det bra med en egen och gärna effektiv kamin.