Fa BYGGING S. Norrman

 

ATT BYGGA ENERGISNåLT

 

När man bygger nytt så bör man bland annat bygga framtidssäkert

-          energisnålt

o       Låga uppvärmningskostnader

o       Låg energiförbrukning vid tillverkning material och utförande av arbete

-          miljöanpassat

o       Skonsamt och riskfritt mot naturen

o       Ej retande eller allergiframkallande

o       Endast återvinningsbara material

-          underhållsfritt

o       Litet underhållsbehov

o       Lång livslängd

-          värdebeständigt

o       Välj utförande och material så att byggnadens värde bibehålles och ej sjunker med tiden.

o       Ett stenhus brukar värderas högre än ett trähus.

o       Bygg framtidssäkert så att ni kan komplettera med nyutvecklad framtida teknik

-          hög säkerhet

o       välj ej brännbara material eller material som avger farliga gaser vid brand

o       alltid jordfelsbrytare

o       alltid extra vattenavstängningsventil

o       extra noggrannhet vid öppen spis och skorstenskanal (speciellt vid genomföring bjälklag och yttertak)

 

Hur bygger man då energisnålt?

Vi listar en några punkter ni kan beakta.

 

Huset skall vara välisolerat

Isolera mer än vad som rekommenderas. Försök på ett u eller a-värde som är klart under 0,10

Bygg efter passivhus principen. Huset skall kunna värmas upp med utan tillförsel/köp av energi (det går nästan)!

Ha alltid ett värmesystem som gör det möjligt att tillföra köpt energi.

Inga glipor får finnas i isoleringen

Flera skikt ger större värmemotstånd

Tänk på att isolering kan sjunka ihop med tiden, gardera med 10% större tjocklek (vindsbjälklaget)

Välj fönster med lägsta u-värde (idag ca 0,9 till 1,0 för 3-glas med argonfyllning)

Minska fönsterytor mot norr, fler mot söder (glas åt söder släpper in värme när solen skiner)

Välj fasta fönster (bättre isolerade och billigare) där ni inte kommer att öppna fönstret

Täta isoleringen på utsidan mot kalla utrymmet med ett vindtätt skikt

Mindre byggvolym ger mindre ytteryta som ger mindre värmeförluster och mindre uppvärmningsbehov

 

Huset skall vara tätt

Oberoende val av material och med eller utan difftät folie så skall huset tätas omsorgsfullt. Vid minsta läcka strömmar kall luft in och värmen försvinner ut.

Difftäta skikt skall finnas närmast det uppvärmda utrymmet

Ni får inte ha flera difftäta skikt, då kommer ni stänga inne fukt och få mögel och svampproblem

Ett tätt hus kräver en mekanisk ventilation för god hälsa och hälsosamt inomhusklimat.

 

Välj ett vattenbaserat system för distribution av värme

Har ni ett vattenburet distributionssystem för värme så kan ni använda detta till alla typer av uppvärmningssystem = framtidssäkert

Ni kan kombinera flera olika energikällor

Ni kan reglera varje utrymme separat (sätt en separat termostat för varje utrymme eller zon) så att ni kan sänka temperaturen i inte använda utrymme

 

Välj alltid ett FTX-system för värmeåtervinning av frånluften

Man skall alltid återvinna värmen ur frånluften. Värmen återförs till bostad med tilluften.

Sänk luftomsättningen de tider ni inte vistas i huset så sparar ni energi

 

Välj en panna som tillåter inkoppling av solvärme

Välj en panna som tillåter tillkoppling av olika värme och energikällor. Att koppla in solvärme som komplement till värmepumpen kommer att bli standard.

Välj alltid en värmepump så att ni kan ta värme ur jord, berg eller sjövatten

 

Sänker ni inomhustemperaturen så sänker ni energibehovet

Sänk temperaturen de tider ni inte vistas i huset

Använd nattsänkning

Ha olika temperatur i rummen beroende på hur de används

 

Undvik uppvärmning med

-          direktel

-          olja

-          icke förnybara energislag (olja)

Välj istället uppvärmning med

-          pellets, ved, halm, flis och

-          förnyelsebara energislag

 

Sätt alltid in en kamin / öppen spis

Unna er lyxen att ha en alternativ värmekälla för både lyx och säkerhet.

En öppen spis kan rädda huset när elen inte fungerar!

Med en öppen spis kan ni under alla omständigheter hjälpligt värma upp huset (t.ex. när värmesystemet faljerar)

Blir det en extremt kall vinter är det skönt med ett extra värmetillskott!

Välj en kamintyp som effektivt tar vara på värmen med kall tilluft i separat kanal utifrån.

Att ha en extra vedspis i köket är en härlig lyx!

Man får ju inte bränna sopor men alla tidningar och pappersreklam kan man elda upp istället för att soptransportera

 

Ett stenhus ger jämnare värme än ett trähus

Stenmaterial är värmetröga och lagrar värme på ett bättre sätt än trä

Sten ger därför ett jämnare inomhusklimat.

 

En ylletröja är billigare än att öka värmen i rummet

Vissa rum används kanske inte vintertid, dra då ner värmen till 5grader i dessa utrymme.

 

Ha en bastu i huset

Att kunna bada bastu är extra uppskattat om det är kallt både ute och inne

 

Förr hade man jordkällare istället för eldrivna kylutrymme

Kan ni bygga en i trädgården eller kan ni utnyttja källare som svalutrymme

Vi kanske i framtiden kommer att tvingas leva med mindre energiförbrukning. Tänk på att mycken gammal teknik var energisnål och kommer att komma till heders igen i takt med stigande energipricer!

 

Spara på dyrt varmvatten

Använd aldrig varmvatten till disk- eller tvättmaskin

Badkar kräver mer varmvatten än snabb dusch

Stora populära badkar kräver onödigt stora volymer varmvatten

Att ha en pool uppvärmd är dyr lyx, försök värma med solfångare

 

Vi skall nog planera för alla eventualiteter som att

Villaoljan kommer att försvinna helt

Gas är också en ändlig resurs

Fjärrvärmen kommer att bli dyrare och följa andra energislag

Elen blir för dyr för uppvärmning

Tänka på var vi bosätter oss så att vi kanske t.o.m. kan leva utan bil!!

El och all annan alternativ energi kommer att prissättas till marknadspris = lika dyra som andra alternativ. Få och stora leverantörer sätter all fri konkurrens ur spel!

Det kommer att bli låg status att i framtiden vara ett miljösvin eller att slösa med energi!