Dagordning, liten checklista inför litet byggmöte för villa Datum: 20xx-xx-xx
Firma Bygging
Projekt:  
ok ej ok, åtgärd
Närvarande, kallade
byggentreprenören    
byggherren    
övriga    
Status tidsplan    
Förseningar    
Utförda moment sedan förra besiktningen    
Kommande moment    
vilka leveranser, underentrep skall avropas    
Handlingar, ritningar och dokumentation    
ändringar    
lov, tillstånd, anmälningar    
Besiktningar och kontroller    
Materialbrist, saknade leveranser    
Brister och fel    
Tillkommande extra arbete    
Säkerhet    
personal    
miljö    
entreprenaden    
material förvaring, skydd    
åtgärder att fixa för byggaren    
åtgärder att fixa för beställaren    
Annat