BYGGFUSK

av byggnadsingenjör Stefan Norrman

 

Byggfusk ska/får inte förekomma, men råkar man ut för problem skall man:

-          omedelbart slå larm till byggansvarig samt egen KA eller kontrollant - helst skriftligen

-          gör en daterad minnesanteckning, dokumentera samt FOTOGRAFERA felet

-          kräva rättelse

-          vid akut fara eller grovt fel STOPPA arbetet

-          VIKTIGT - anmäl SKRIFTLIGT så att man senare har bevis om det hamnar i tvist eller domstol - VIKTIGT. Visa upp alla anmälningar för besiktningsmannen vid besiktningen!

-          kalla på egen besiktningsman eller KA för en extra besiktning

 

För att minska risken för byggfusk så skall man:

-          skriv ALLTID ett skriftligt kontrakt och använd alltid RÄTT BLANKETT!

-          betala ALDRIG förskott utan endast för utfört och godkänt arbete! Innan betalning dra ALLTID av för ej utförda delar eller brister. Betala sedan på utsatt dag så att entreprenören inte blir nervös.

-          vara kritisk och noggrant gardera upp sig i kontraktet. Kontraktet skall vara detaljerat med ritningar, beskrivning och omfattning. Alla generella övergripande formuleringar t.ex. "enligt svensk standard" är lömska.

-          kontrollera leverantören/byggaren via kreditupplysning, skatteverk och tidigare referenser (senaste kunderna)

-          ring upp alla underentreprenörer och hör hur länge dom arbetat för din huvudentreprenör

-          besök och titta på senaste byggda projekten

-          ta en huvudentreprenör med säte i Sverige samt svensk arbetsledning

-          allt som byggs in och göms för senare kontroll skall kontrolleras innan det får byggas in

 

Sist men inte minst viktigt:

-          BETALA ALDRIG för mer än ni fått levererat för

-          vid fel eller brist innehåll ALLTID mer än vad skadan kostar att göra vid

-          betala aldrig fullt förrän besiktningen är godkänd och ALLA fel är åtgärdade på ett godkänt sätt

 

Tänk på att vid riktigt grava fel i grund, stomme, tätskikt, el och VVS så kan man tvingas att riva och göra om ALLT. Då får ni dubbel byggkostnad samt en extra rivningskostnad.

 

Acceptera inte stora förseningar speciellt i början av byggprocessen. Det går aldrig att ta igen förlorad tid och att bygga ikapp med kvalitet!

 

Kom ihåg att läsa kontraktet och dess bilagda bestämmelser (ofta ABS..) (ABS) så att ni vet era rättigheter och hur ni får/skall agera.

 

Ett tips på slutet: gå in på TV4 och titta på programmen "Byggfuskarna" så ser ni vad som kan hända och vilka konsekvenser det kan få.