Vi kan leverera mallar för ALLA byggrelaterade blanketter och handlingar:

 

Kontakta oss för köp av mall.

 

Exempel på handlingar:

-          kontrakt för totalentreprenad

-          allmänna bestämmelser

-          kostnadskalkyler

-          boendekostnadskalkyler

-          tidsplaner

-          värmeberäkningar

-          driftskostnadskalkyler

-          checklistor

-          rumsbeskrivningar

-          tekniska beskrivningar

-          underlag för inköp av underentreprenader

-          skriftlig anmälan om upptäckt brist med krav på korrigerande åtgärd

-          anmälan om att ni nu själv vidtager korrigerande åtgärd

-          begäran av offert

-          offertunderlag (bygg, el, vvs, vent, plåt m.m.)

-          bekräftelse av beställning