Lite att tänka på inför besiktningar:

 

Sidan är under uppbyggnad

 

Lita INTE på leverantörens rekommendation om besiktningsman, ej heller om ni "får" denne utan kostnad. En sådan är ekonomiskt beroende av leverantören och tenderar lätt att gå dennes ärende. Utse och välj alltid själv besiktningsman. Kontrollera med byggfels- och färdigställningsförsäkringsbolaget att de godkänner besiktningsmannen.

 

Lita INTE på, att bara för att ni har en besiktningsman som gör alla besiktningar, att denne ser allt eller kommer att hjälpa er med alla era frågor och problem! Så ej heller KA(kvalitetsansvarig). Ni skall ha en byggkonsult i bakfickan om inte annat som diskussionspartner och rådgivare.

 

Lita inte på att en KA (kvalitetsansvarig) gör mer än BARA det som myndigheten kräver.

 

Avtala vid upphandling av besiktningstjänster och KA vad extra-besiktningar och kontroller kostar.

 

Koncentrera er på de stora viktiga punkterna och inte de ytliga bagatellerna! Vanliga konsumenter brukar vara noga med att kräva ifyllnad av minimala målningsmissar (prickar) men missar att grunden är felaktigt utförd,  att takstolarna inte är förankrade, att takpannorna ej är fästa ... osv

 

Se till att beloppet för återstående arbete och korrigerande av felaktigheter och brister är så stort att ni under alla omständigheter kan köpa dessa av en annan entreprenör till en kostnad som garanterat inryms i beloppet. Lägg sedan till en riskmarginal. Var stenhård så gör leverantören snabbt vid bristerna! Beloppet SKALL finnas med i besiktningsprotokollet.

 

Det kostar alltid mer för en annan entreprenör att gå in och korrigera än vad det skulle ha kostat den ursprungliga entreprenören att utföra arbetet!

även minsta brist kostar tusenlappar att rätta till!

 

Sätt en snäv tidsgräns till vilket datum allt skall vara utfört. Annars kommer det att dra ut på tiden i det oändliga att få vidgjort. SKALL finnas med i besiktningsprotokollet.

Acceptera inte att tiden överskrides.

 

Tveka inte att gå till advokat och att stämma leverantören. Domstolarna går förvånansvärt ofta på den svagare beställarens linje! Se dock till att ha skriftliga underlag och stöd för alla era krav.

(försök inte ojust pruta överenskommet belopp när era pengar börjar tryta i slutet på projektet, det är ert fel inte leverantörens!)

 

Lättaste och billigaste sättet att dokumentera är att ta foto på allt! Ta foto på allt som byggs in, har skador, brister eller ser illa ut på bild, det kommer ni att ha stor nytta av!

(ge utvalda kopior till besiktningsmannen vid besiktningen)

 

Har ni fått ett i grunden bra utfört arbete, så skall man inte bråka i onödan. Att i sista sekund känna att egna pengar sinar och att då försöka klämma leverantören lite extra är inte vackert!

 

Allt bråk och tvister kostar båda parter, så bråka inte om bagateller. Att bråka i början på ett projekt bådar inte gott. Ge byggaren en changs att korrigera, det är ni tvungen till enligt kontraktet. Men sker ej rättelse direkt så agera kraftfullt.

Har leverantören trots god vilja gjort fel, så försök vara lite flexibel. De flesta problem löses lätt med normala leverantörer. De flesta byggare vill göra ett jobb att vara stolta över! Det är ett givande och ett tagande!

Har ni råkat ut för en riktigt dålig, så finns det bara en väg. Bryt entreprenaden, betala ingenting, kräv skadestånd, anlita besiktningsman, egen advokat och gå till domstol.